Geschiedenis gemeenschapshuis 
Het ontstaan van de het gemeenschapshuis De Stip. Voor 1987 bestond in Meerssen-West een Stichting Jeugdbelangen. Deze Stichting beheerde de ruimtes gelegen in het souterrain van de voormalige basisschool van Meerssen-West genaamd ‘t Kelderke. In deze ruimtes hadden diverse verenigingen hun onderdak waaronder scouting Meerssen, Animato, natuurclub van de heer van der Putten, JKOB zangkoor Meerssen-West. Er was een feestzaal met een keuken. Hier werden vroeger bruiloften en feesten gehouden. Prinsuitroeping van de Ketelaire enz. ‘t Kelderke had een sociale functie binnen de gemeenschap van Meerssen-West. Er moest een nieuwe basisschool gebouwd worden en dit betekende het einde van ’t Kelderke en de diverse verenigingen. Scouting kreeg een nieuw gebouw, Animato verhuisde naar de oude bibliotheek aan de Beekstraat. Voor feesten, bruiloften enz. was helaas geen ruimte meer. De Ketelaire hielden hun feesten in de gymzaal. ‘t Kelderke werd een groot gemis voor de gemeenschap.


Onder leiding van Pierre Giesen en Herman Postel van de Stichting Jeugdbelangen zijn acties gevoerd om een nieuw gemeenschapshuis te kunnen realiseren. In 1991 heeft de gemeenteraad van Meerssen een krediet ad fl. 885.000,- beschikbaar gesteld ten behoeve van de realisering van de eerste fase van een gemeenschapsakkomodatie voor Meerssen. Hierna is een stichting opgericht die voor de realisatie moest zorgen voor een gemeenschapshuis in Meerssen. Zij moesten fl. 100.000,- eigen inbreng investeren. De stichting kon beginnen en o.l.v. Herman Postel, deskundig bouwmeester van het gemeenschapshuis, werd met de bouw van het nieuwe gemeenschapshuis gestart op het voormalig voetbalterrein van SV Meerssen. In het gemeenschapshuis werden ook ruimtes gemaakt voor de Stichting GOM en peuterspeelzaal Olleke Bolleke. In maart 1992 heeft de opening plaats gevonden en werd een wedstrijd uitgeschreven om het gemeenschapshuis een gepaste naam te geven. Diverse namen werden bedacht en de naam ‘DE STIP’ werd winnaar. Waarom ‘DE STIP’? Simpelweg omdat het gemeenschapshuis is gerealiseerd in de middenstip van het voetbalveld van de SV Meerssen. André van den Hout heeft deze naam destijds bedacht. In 1995 is de aanbouw van Animato gerealiseerd.